اخبار و رویدادها : اقتصادی

: : شرح کامل خبر
بازگشت

صادارت فولاد ايميدرو

تصویر خبری : اقتصادی به گزارش صنعت نیوز، میزان فروش و صادرات گروه فولاد شرکت های ایمیدرو در سال گذشته به ترتیب با رشد 22 و 62درصدی همراه شد.

 به گزارش صنعت نیوز، میزان فروش و صادرات گروه فولاد شرکت های ایمیدرو در سال گذشته به ترتیب با رشد 22 و 62درصدی همراه شد.
در 12ماه سال قبل ارزش فروش داخلی تولیدات فولاد شرکت های این سازمان از مرز 10هزار و 577 میلیارد تومان عبور کرد این در حالیست که ارزش فروش تولیدات این صنعت در سال 89 به 8هزار و 636 میلیارد تومان رسیده بود.
در این میان بیشترین ارزش فروش به محصولات گرم اختصاص یافت به طوری که رقم آن به دوهزار و 954میلیارد تومان رسید که حکایت از رشد 9درصدی نسبت به مدت مشابه سال ماقبل دارد.
همچنین فروش میلگرد و کلاف با رشد 18درصدی بالاترین رقم رشد را کسب کردند.
در 12ماه سال گذشته ارزش فروش فولاد خام در بازار های داخلی نیز با رشد 52درصدی از دو هزار و 857 میلیارد تومان گذشت.
همچنین در سال 90 ارزش صادرات فولاد شرکت های تابعه ایمیدرو با رشد 62درصد به بیش از 530 میلیون دلار رسید این در حالیست که در مدت مشابه سال ماقبل این رقم به 326میلیون دلار رسیده بود.
در میان تولیدات فولادی صادر شده به بازارهای هدف، محصولات گرم بیشترین سهم را در اختیار داشتند به گونه ای که با رشد 45درصدی ارزش صادارت این گروه از مرز 326.5 میلیون دلار عبورکرد.
علاوه بر این صادارت میلگرد و کلاف در مدت مورد بررسی بالاترین میزان رشد عملکرد را به ثبت رساند به طوری که از رشد 318درصدی برخوردار شد و به بیش از 128.3میلییون دلار رسید