اخبار و رویدادها : واردات

: : شرح کامل خبر
بازگشت

رشد ۱۱ درصدی تولید فولاد خام در ایران

تصویر خبری : واردات تولید فولاد خام كشور در سال گذشته رشد دو رقمی را به ثبت رساند.

 
تولید فولاد خام كشور در سال گذشته رشد دو رقمی را به ثبت رساند.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، آمارهای اولیه نشان می دهد در سال ۱۳۹۰ میزان تولید فولاد خام از مرز ۱۴ میلیون و ۱۳۳ هزار تن گذشت. این در حالی است كه تولید شمش فولادی در سال قبل از آن به ۱۲ میلیون و ۷۱۹ هزار تن رسیده بود.

در این مدت شركت فولاد مباركه با تولید بیش از پنج میلیون تن در رتبه نخست، فولاد خوزستان و ذوب آهن به ترتیب با تولید ۲.۸۸ میلیون تن و ۲.۳۸ میلیون تن در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.

همچنین در سال گذشته تولید محصولات فولادی نیز به بیش از ۱۷ میلیون تن رسید كه این رقم ۷درصد بیش از از تولید سال ۱۳۸۹ است. میزان تولید محصولات فولادی در سال ۱۳۸۹ به مرز ۱۶میلیون تن رسیده بود.

در مدت مورد اشاره نیز شركت مباركه با تولید ۵.۱میلیون تن در جایگاه نخست، ملی فولاد و ذوب آهن با ۳.۲میلیون و ۲.۷ میلیون تن در رتبه دوم و سوم ایستادند.