صادارت فولاد ايميدرو

تصویر خبری : اقتصادی به گزارش صنعت نیوز، میزان فروش و صادرات گروه فولاد شرکت های ایمیدرو در سال گذشته به ترتیب با رشد 22 و 62درصدی همراه شد.