صادرات ۱۰ میلیون تنی صنعت سیمان ایران

تصویر خبری : شرکت پاکسار صادرات صنعت سیمان ایران در سال گذشته با افزایش ۱۷ درصدی از مرز ۱۰ میلیون تن گذشت.