اکتشافات معدنی شمال غرب کشور

تصویر خبری : صادرات مدیر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال غرب کشور گفت: استان آذربایجان شرقی در کمربند جهانی مس قرار دارد و مناطقی نظیر اهر، ورزقان و کلیبر باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.