رشد ۱۱ درصدی تولید فولاد خام در ایران

تصویر خبری : واردات تولید فولاد خام كشور در سال گذشته رشد دو رقمی را به ثبت رساند.