درباره شرکت پاکسار

آرم

شرکت پاکسار با تکیه بر دانش،تجربه و پیشتکار منابع انسانی متخصص و کارآمد خود و کانالهای ارتباطی موثر در خارج از کشور، قادر گشته نیازمندیهای استراتژیک و تحریمی بسیاری از صنایع داخلی را در زمینه ماشین آلات صنعتی،قطعات یدکی،تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی در کوتاهترین زمان ممکن با قیمت رقابتی برآورده سازد.
علاوه بر آن،شرکت همواره در نظر دارد با ارائه خدمات بصورت متمایز،صاحبان صنایع را در جهت پیشبرد اهدافشان یاری نموده تا بتواند با انجام این مسئولیت گامی موثر در عرصه صنعت و چرخش اقتصاد بر دارد.
وجه تمایزاین شرکت معرفی و تامین تجهیزات در جهت کاهش زمان کار و تعمیرات،همچنین کاهش مصرف انرژی و در کل بهره وری است.

 شرکت پاکسار با تکیه بر دانش،تجربه و پیشتکار منابع انسانی متخصص و کارآمد خود و کانالهای ارتباطی موثر در خارج از کشور، قادر گشته نیازمندیهای استراتژیک و تحریمی بسیاری از صنایع داخلی را در زمینه ماشین آلات صنعتی،قطعات یدکی،تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی در کوتاهترین زمان ممکن با قیمت رقابتی برآورده سازد.
علاوه بر آن،شرکت همواره در نظر دارد با ارائه خدمات بصورت متمایز،صاحبان صنایع را در جهت پیشبرد اهدافشان یاری نموده تا بتواند با انجام این مسئولیت گامی موثر در عرصه صنعت و چرخش اقتصاد بر دارد.
وجه تمایزاین شرکت معرفی و تامین تجهیزات در جهت کاهش زمان کار و تعمیرات،همچنین کاهش مصرف انرژی و در کل بهره وری است.