Photo : هیدرولیک و پنوماتیک

هیدرولیک و پنوماتیک

برتری سیستمهای هیدرولیک و پنیوماتیک نسبت به سیستمهای مکانیکی و تکنولوژی روبه رشد این علم ، شرکت پاکسار
را ترغیب به سرمایه گذاری گسترده در این زمینه نموده است .
این شرکت با جذب متخصصین کارآزموده و ارتباط مستمر با سازندگان معتبر ، همچنین ذخیره مقدار قابل توجه از قطعات
و تجهیزات هیدرولیک و پنیوماتیک از معروفترین سازندگان دنیا ، تسهیلات بیشماری را برای مصرف کنندگان بوجود آورده
است .
یکی دیگر از خدمات شرکت پاکسار ارائه مشاوره رایگان در رفع عیوب سیستمهای هیدرولیک و پنیوماتیک